Werkwijze

Geen verwijzing nodig
Je kan op verschillende manieren in contact komen met de kinderfysiotherapeut. Tegenwoordig heb je geen verwijzing meer nodig van de huisarts maar kan je rechtstreeks een afspraak maken. Ook wel DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) genoemd.

Tijdens een eerste afspraak wordt er door middel van een screening en intake bepaald of een kind bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres is en wordt de hulpvraag vanuit ouders en/of kind gesteld.
Is dit het geval, dan vindt na de screening en intake het onderzoek plaats. Hier wordt door middel van fysiotherapeutisch onderzoek bepaald of er eventueel een een vertraging of achterstand in het motorisch bewegen aanwezig is. Ook wordt er gekeken of er behandelbare grootheden voor de kinderfysiotherapeut aanwezig zijn, waarna een behandelplan gestart kan worden.

De kinderfysiotherapeut stelt samen met de ouders/verzorgers en het kind een reële doelen op en start vervolgens de behandeling. 
Tijdens het behandeltraject wordt geëvalueerd om te controleren of de behandeldoelen daadwerkelijk gehaald worden. 

Is uiteindelijk het hoofddoel gehaald dan kan het behandeltraject afgerond worden. 

Kinderfysiotherapie Amstelveen Fysiotherapie Kinderen Therapie Kinderfysiotherapeut
Kinderfysiotherapie Amstelveen Fysiotherapie Kinderen Therapie Kinderfysiotherapeut

Wel een verwijzing
Het kan ook zo zijn dat je wel een verwijzing van de huisarts hebt die aanraadt om een afspraak te maken bij een kinderfysiotherapeut. Dan vindt er geen screening plaats tijdens de eerste afspraak, maar wordt er na de intake direct gestart met het onderzoek. 

Vergoedingen
De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als hierna nog meer behandelingen noodzakelijk zijn worden die vergoed vanuit de aanvullende verzekering of zijn de kosten voor eigen rekening.

Tarieven

Fysiotherapie zitting 

Screening 
Intake en onderzoek na screening 
Intake en onderzoek na verwijzing 

Toeslag aan huis (op verzoek arts)

In euro’s

35,00

14,50
35,00
49,50

15,00